TJENESTER

 

Sveisemembran våtrom

Tak og terrassemembran

Isolering flate tak

Radonmembran

Blikkenslager

 

MEMBRANEKSPRESSEN AS
Huk aveny 12B
0287, OSLO

 

Telefon: +47 45 44 36 98
post@membranekspressen.no

 

Blikkenslager

Vi utfører det meste inne blikkenslagerfaget. Vår Kobber og
Blikkenslagermester har over 25 års erfaring.

– Takrenner
– Beslag
– Pipehatt/takhatt
– Bunntekking av tak

Spesialbestillinger kan også hentes på blikkenslagerverksted hvis man
ønsker å montere selv.

Ta kontakt idag for markedets beste pris på sveisemembran!

Membran skal legges av en fagarbeider. Dagens marked er dessverre preget av mange useriøse aktører. Hvis bedriften mangler forsikringer og sertifikater risikerer kunden å måtte dekke alle kostnader dersom det skulle oppstå en lekkasje. Membranekspressen AS har alle nødvendige forsikringer og sertifikater. Vi leverer inntil 15 års garanti på våre jobber. Membran er vårt fag!